Posts Tagged ‘Kai Kristiansen’

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 1

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: August 1961
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 2

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: February 1962
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 3

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: July 1964
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 4

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: August 1964
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 5

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: September 1964
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 6

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: October 1964
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM) 7

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM)

Shelving units
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: April 1967
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM): Unit System 8

Kai Kristiansen for Fornem Møbelkunst (FM): Unit System

Unit System shelving
Design: Kai Kristiansen
Producer: Fornem Møbelkunst (FM)
Date of advert: October 1971
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Magnus Olesen 9

Kai Kristiansen for Magnus Olesen

Chair and footstool
Design: Kai Kristiansen
Producer: Magnus Olesen
Date of advert: January 1962
Click here to view the full-sized image »
Kai Kristiansen for Magnus Olesen: 123/121 10

Kai Kristiansen for Magnus Olesen: 123/121

Sofa group 123/121
Design: Kai Kristiansen
Producer: Magnus Olesen
Date of advert: December 1959
Click here to view the full-sized image »
Visit our other sites