Categories

Steen Eiler Rasmussen

Steen Eiler Rasmussen & Kai Lyngfeldt Larsen at Bovirke: Bo 333

Bo 333 chair
Design: Steen Eiler Rasmussen & Kai Lyngfeldt Larsen
Retailer: Bovirke
Date of advert: April 1962

Visit our other sites