Categories

HO Bergmann Andreasen

HO Bergmann Andreasen & K Ingemann Hansen for Rud Rasmussens Snedkerier: H-Reolen

H-Reolen shelving
Design: HO Bergmann Andreasen & K Ingemann Hansen
Producer: Rud Rasmussens Snedkerier
Date of advert: March 1963

Visit our other sites