Categories

CA Skov

CA Skov 1

CA Skov for Munch's Møbelfabrik: 401

Cabinet 401
Design: CA Skov
Producer: Munch's Møbelfabrik
Date of advert: July 1955

CA Skov 2

CA Skov for Munch's Møbelfabrik: 47

Cabinet 47
Design: CA Skov
Producer: Munch's Møbelfabrik
Date of advert: November 1955

CA Skov 3

CA Skov for Munch's Møbelfabrik: 125

Table 125
Design: CA Skov
Producer: Munch's Møbelfabrik
Date of advert: December 1959

Visit our other sites